Er jeg den rette behandler for dig?

Med mere end 13 års erfaring fra klinik og eliteidræt, har jeg set og behandlet mange forskellige problematikker​

Når man som fysioterapeut arbejder på klinik, møder man mennesker med mange forskellige problemer og jeg har gennem min tid behandlet alt fra nakkeproblematikker til hælsmerter. Jeg har derfor erfaring med at arbejde med problematikker fra hele muskel- og skeletsystemet.

Min tilgang til fysioterapi bærer præg af, at jeg ønsker et samarbejde mellem dig som bruger og mig som behandler. Jeg tror på hurtigere og bedre resultater, når du selv investerer tid og energi i at komme dine gener til livs. Mere og mere forskning viser også, at “aktiv behandlingsstrategi” har bedre effekt end “passiv behandlingsstrategi”, og jeg forslår derfor altid specifik træning som en del af behandlingsstrategien.

Min opgave er, gennem en grundig undersøgelse, at hjælpe med at finde frem til, hvad der kan være skyld i dine gener. Herudfra laver vi en fælles plan for, hvordan behandlingen skal gribes an, og hvordan vi skal følge op på det.​

Qua mine mange år som fysioterapeut i eliteidræt har jeg en stor passion for idrætsskader, og en stor del af mine kunder kommer også med skader relateret til idræt, eller gener fra kroppen som gør, at de ikke kan dyrke den idræt, sport eller fitness, som de ønsker.

Jeg ser rigtig mange børn og unge på min klinik, og jeg trives virkelig i, at arbejde med unge mennesker, der ønsker selv at gøre en indsats for at vende tilbage til deres aktive hverdag.

Idrætsskader

Inden for sport og idræt, deler vi typisk skader op i akutte skader – som sker her og nu – og overbelastningsskader – som bygger sig op over tid. Nogen gange kan den akutte skade også skyldes længere tids overbelastning (eller fejlbelastning). Fælles for alle skader er, at de påvirker din evne til at yde optimalt, og måske endda yde overhovedet.

En akut opstået skade vil ofte holde dig helt ude af din sport i en periode, hvis længde afhænger af skadens omfang, mens overbelastningsskader tit kan bearbejdes ved at ændre på sine træningsvaner – og mængden af træning. Her er det altså ikke altid nødvendigt at stoppe helt!

Når du opsøger mig med en skade pådraget i idræt, vil vi starte med en samtale omkring hvordan skaden skete, men også omkring dine mål, og ikke mindst forventninger. Herefter sørger jeg for en grundig undersøgelse, så vi får det bedste kendskab til skadens omfang, så behandlingen kan planlægges optimalt.

Der vil altid være genoptræning, når man skal tilbage fra en skade, og det er derfor vigtigt at du selv lægger energi i ”behandlingen”, så vi kan få dig hurtigst muligt tilbage i topform. Når jeg arbejder med genoptræning, som skal føre dig tilbage til en specifik idræt eller sport, vil jeg altid prøve på at gøre øvelserne så relevante – og sportsspecifikke – som muligt. Dette både for at du herved trænes i øvelser, som du skal tilbage til, men også for at holde din motivation for genoptræningen oppe. Det er noget lort at blive skadet! Derfor er det også sjovere når træningen er motiverende og inspirerende.

Er du ved at pådrage dig en overbelastningsskade kan du komme et langt stykke af vejen selv, hvis du er god til at lytte til din krops signaler. Det kan du læse mere om, i dette skriv omkring smerter i knæet. Rådene her kan nemt overføres til problemer andre steder end knæet.

Book tid